اعلام فهرست مدارس و رشته محل های سطح سه 97-96

شناسه خبر : 37880

1395/12/08

تعداد بازدید : 44799

اعلام فهرست مدارس و رشته محل های سطح سه 97-96
فهرست مدارس و رشته محل های سطح سه - کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97-96 اعلام شد.
             

    سال تحصیلی 1402-1401

    رشته محل های سال تحصیلی 1402-1401