آبروی انقلاب

شناسه خبر : 121645

1401/01/25

تعداد بازدید : 222

آبروی انقلاب
گزیده‌ای از بیانات حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای درباره‌ی «اهمیت فراگیری علوم دینی توسط بانوان در نظام اسلامی»

حادثه‌ پُرمعنای بانوان اهل علم و معرفت
مجموعه‌ای‌ از بانوان اهل‌ علم‌ و معرفت‌ که‌ پایبند به‌ ارزش های‌ والای‌ اسلامی‌ هستند برای‌ زمان‌ ما حادثه‌ای‌ پرمعنا تلقی‌ می‌شود... امروز در سایه‌ نظام‌ اسلامی‌ زنان‌ کشور به‌ سمت‌ جمع‌ کردن‌ میان‌ شخصیت‌ علمی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌ با شخصیت‌ دینی‌ و اهتمام‌ به‌ ارزش های‌ اسلامی‌ حرکت‌ می‌کنند و زنان‌ اهل‌ علم‌ و معرفت‌ و تقوا نشان‌ داده‌اند که‌ عروج‌ شخصیت‌ حقیقی‌ زن‌ در پایبندی‌ به‌ ارزش های‌ معنوی‌ است‌. 1374/09/16

پدیده خواهران طلبه برای انقلاب آبروست
پدیده‌ی خواهران طلبه خیلی پدیده‌ی عظیم و مبارکی است. هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه و فیلسوف در حوزه‌های علمیه‌ی خواهران تربیت شوند؛ این چه حرکت عظیمی خواهد بود. ببینید نگاه دنیای مادی نسبت به پدیده‌ی زن و جنس زن چه نگاه بدی است، چه نگاه تحقیرآمیزی است، چه نگاه منحرفانه‌ای است. حضور دانشمندان اسلامی زن در عرصه‌های مختلف - مثل حضور دانشمندان فرزانه و فهمیده‌ی دانشگاهی زن که متدین و متشرع هستند - اثرات بسیار عظیمی را در دنیا می گذارد؛ برای انقلاب آبروست. بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهائی درس‌خواندن بانوان ، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست - ممکن است عده‌ای علاقه‌اش را داشته باشند، استعدادش را داشته باشند، وقتش را داشته باشند، عده‌ای هم نه - آشنائی با معارف اسلامی و قرآنی است که میتواند برای خود آنها و برای دیگران مورد استفاده قرار بگیرد. 1389/07/29

فقیه زن لازم است
اعتقاد بنده این است که ما حتماً فقیه زن و مجتهد زن لازم داریم و گمان من این است که دماء ثلاثه و امثال اینها را غیر از زن هیچکس نمیتواند فتوا بدهد... به هر حال فقیه زن لازم است. 1379/7/15

وجود زنان برخوردار از معرفت اسلامی پیشرفت بزرگی است
شما خانمهایی که مشغول تحصیل هستید در قم خیلی، باید قدر این محیط معنوی را بدانید، خیلی با ارزش است، چه آنهایی که طلبه هستند، چه آنهایی که دانشجو هستند و همچنین بانوانی که به کارهای تبلیغاتی و دینی و فرهنگی یعنی کارهای تبلیغات دینی و مسائل فرهنگی اشتغال دارند، این محیط دینی و این تلاش فرهنگی و علمی در کنار آن بسیار چیز با ارزشی است، اگر جامعه‌ی ما به آنجا برسد که در آن تعداد زیادی بانوان با معرفت اسلامی به صورت عمیق و عالمانه آشنا باشند، این خیلی برای جامعه‌ی ما پیشرفت بزرگی است یا در میان بانوان تعداد قابل توجّهی مجتهدات وجود داشته باشد، یعنی بانوانی که قدرت بر استنباط احکام و معارف الهی را دارند. از متون اسلامی خیلی پدیده پرارزشی است، بسیار چیز مهمّی است، اگر کسانی در جامعه‌ی ما باشند که بتوانند بانوانی در جامعه باشند که بتوانند نسل جوان دختران را در دانشگاهها، در دبیرستانها، در همه‌ی زوایای اجتماع در معرض تبلیغات دینی خودشان قرار بدهند، این چیز بسیار بدیعی خواهد شد. این چیزی است که در سطح وسیع هرگز وجود نداشته است در طول تاریخ ما. لذا بسیار حائز اهمیّت است که تعداد قابل توجّهی از زنان جوان علوم دینی و معارف دینی را با استدلال متّکی به روشهای علمی و منابع صحیح و متین قرار بگیرند. این سطح معرفت دینی را در جامعه بالا خواهد برد. 1374/9/16

از ظرفیت خانمهای طلبه در مراکز گوناگون فرهنگی استفاده شود
این خانمهای طلبه وقتی درس طلبگی میخوانند و ما این همه فاضل زن داریم، حضور اینها در بین خانواده‌ها، در اجتماعات زنان خیلی مغتنم است. یک روز یک بانوی اصفهانی بود، ملّای خوبی بود و در علوم عقلی و مانند اینها بیشتر تخصّص داشتند، خانم محترمی بود؛ مرحوم آقای طباطبائی دیدن ایشان رفته بودند، با ایشان ملاقات کرده بودند، مباحثه کرده بودند و مانند اینها؛ و خب افتخار میکردیم که یک بانوی فاضله‌ی عالمه‌ای داریم؛ حالا چند ‌ده هزار طلبه‌ی فاضل [داریم] که بینشان تعداد زیادی فضلای برجسته هستند -چه در زمینه‌ی علوم عقلی، چه در زمینه‌ی فقه و بقیّه‌ی دانشهای رایج حوزه- [این] خیلی چیز مهمّی است؛ [باید] جایگاه اینها معلوم بشود. و این آخر هم یکی دیگر از خانمها پیشنهادهایی در همین زمینه داشتند که آنها هم مهم است، [از جمله اینکه] ظرفیّتهایی که در طلّاب خواهر هست، به رسمیّت شناخته بشود و در مراکز گوناگون فرهنگی و فکری و مانند اینها، در این کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، شوراها و در مراکز رسمی از اینها استفاده بشود؛ این به نظر من جزو کارهای مهمّی است که در حوزه باید انجام بگیرد. 1398/02/18

 #پذیرش_حوزه_های_علمیه_خواهران
#سال_تحصیلی_1402_1401
#طلبگی

    سال تحصیلی 1402-1401

    رشته محل های سال تحصیلی 1402-1401