سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران در سال تحصیلی 1402-1401

شناسه خبر : 121595

1401/01/24

تعداد بازدید : 4753

سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران در سال تحصیلی 1402-1401
توضیحات سرکار خانم آزاده صدرشیرازی، مدیرکل سنجش و پذیرش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در خصوص پذیرش سال تحصیلی 1402 _1401
اهم موضوعات مطرح شده در مصاحبه مدیر کل سنجش و پذیرش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با موضوع پذیرش سال تحصیلی جدید:
 
زمان و شرایط ثبت نام در حوزه های علمیه خواهران
ظرفیت پذیرش طلاب خواهر در سه مقطع عمومی، تکمیلی و تخصصی
شناسایی و جذب نیروهای نخبه و استعدادهای برتر
تعداد طلاب مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل در حوزه های علمیه خواهران
نقش مؤثر حوزه های علمیه خواهران در هویت بخشی به زنان برای ایفای نقش در جامعه
فعالیت طلاب خواهر در عرصه های پژوهشگری، تبلیغ، تدریس، مشاوره و روانشناسی
 

سال تحصیلی 1403-1402

رشته محل های سال تحصیلی 1403-1402