برگزاری نخستین جلسه ستاد پذیرش حوزه های علمیه خواهران

شناسه خبر : 117593

1400/10/11

تعداد بازدید : 517

برگزاری نخستین جلسه ستاد پذیرش حوزه های علمیه خواهران
نخستین جلسه ستاد پذیرش حوزه های علمیه خواهران، برای سال تحصیلی 1402 – 1401، با حضور مدیر محترم مرکز حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهجت پور، معاون محترم آموزش حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تهرانی و معاونین و روسای محترم مراکز و نمایندگان ایشان، برگزار شد.

نخستین جلسه ستاد پذیرش حوزه های علمیه خواهران، برای سال تحصیلی 1402 – 1401، با حضور مدیر محترم مرکز حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهجت پور، معاون محترم آموزش حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تهرانی و معاونین و روسای محترم مراکز و نمایندگان ایشان، برگزار شد.
در این جلسه، گزارش تحلیلی پذیرش سال تحصیلی 1401 – 1400 توسط مدیر کل محترم پذیرش سرکار خانم صدر شیرازی ارائه گردید.
همچنین گزارشی از چهار کار گروه تبلیغات پذیرش توسط مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین الملل جناب آقای بهشتی پور ارائه شد.
اعضای محترم ستاد در خصوص اموری از قبیل تقویم پذیرش، نحوه تبلیغات و ... به هم اندیشی پرداختند. و در پایان، مدیر محترم مرکز جناب حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور، با تاکید بر اولویت درجذب طلبه از بیوتات صالحه، افراد مستعد و داوطلبان با سنین پایین تر، در مسیر کیفی سازی پذیرش، جلسه را به پایان رساندند.

سال تحصیلی 1402-1401

رشته محل های سال تحصیلی 1402-1401