نمونه سوالات آزمون زبان تخصصی سال 1397

شناسه نوشته : 30118

1400/02/29

تعداد بازدید : 416

منابع آزمون زبان تخصصی سطح چهار سال 1397

رشته تفسیر تطبیقی

رشته فقه خانواده

    سال تحصیلی 1402-1401

    رشته محل های سال تحصیلی 1402-1401