دریافت رشته محل های مقاطع تکمیلی سال تحصیلی 99-1398

شناسه نوشته : 26321

1397/12/07

تعداد بازدید : 13932

مرکز تربيت مدرس صديقه كبري(س) سه رشته تربيت ديني كودك و نوجوان، مشاوره خانواده با رويكرد اسلامي، كلام با گرايش مذاهب اسلامي را در مقطع عالی(سطح3) و سه رشته تفسير تطبيقي، فقه و اصول(فقه خانواده) و کلام اسلامی را در مقطع تخصصی(سطح4) برگزار می کند. رشته های اجرایی مرکز تربيت مدرس صديقه كبري(س) « ويژه طلاب شهرستان هاي فاقد رشته انتخابي داوطلب» است. شایان ذکر است زمان تشكيل كلاس رشته هاي مركز تربيت مدرس صديقه كبري(س) در سطح 4، بهمن ماه 98 است.

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس