کلام اسلامی با گرایش مهدویت

شناسه نوشته : 23787

1396/10/30

تعداد بازدید : 795

تعريف

در این رشته طلاب، مبانی و مسائل مهدویت را بهصورت استدلالی میآموزند و توان پاسخگویی به نیازهای مربوط و تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی، تبلیغ و تدریس آن را پیدا میکنند و در پایان، موفق به دریافت دانشنامه سطح سه این رشته میشوند.

 

اهداف

 1. توسعه شناخت نسبت به مسائل و مبانی عقلی و نقلی علم کلام به ویژه مسائل امامت و مهدویت؛
 2. افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و زمینهسازی جهت تألیف در زمینه مهدویت؛
 3. شناخت و نقد دیدگاهها و جریانات انحرافی و تقویت توان پاسخگویی به پرسشها و شبهات روز، در حوزه مهدویت؛
 4. ایجاد توان تدریس مباحث امامت و مهدویت، در سطوح پایینتر؛
 5. تربیت مبلغان مسلط به معارف و مسائل مهدویت و فرهنگ اهل بیت علیهمالسلام؛
 6. تربیت طلاب مستعد، جهت ورود به سطوح بالاتر؛
 7. معرفی و شناخت منابع مهم امامت و مهدویت و ایجاد توان استفاده از آن؛
 8. شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی؛

 

عناوين دروس

دروس عمومی

فقه عمومی، اصول فقه، تجزیه و ترکیب

دروس تخصصی

کلیات و تاریخ علم کلام، قواعد کلامی، کلام استدلالی، تفسیر قرآن، عقاید خاص شیعه، فرق و مذاهب کلامی، امامت عامه امامت خاصه، وظایف امت نسبت به امام، تاریخ تحلیلی عصر امامت، مأخذشناسی امامت و مهدویت، منجی در ادیان، مسائل اساسی مهدویت، مهدویت در قرآن، مهدویت در احادیث، مهدویت و آینده جهان، کارکردهای فرهنگی اجتماعی مهدویت، ادعیه و زیارتشناسی مهدویت، مهدویت و مستشرقین، تاریخ غیبت کبرا، شبهات کلامی، فرق انحرافی، مبانی و روشهای تفسیر موضوعی، معرفتشناسی، منطق فهم حدیث، تاریخ حدیث، روش تبلیغ (عملی)، روش تحقیق پیشرفته عربی معاصر، زبان تخصصی

  ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399

  سال تحصیلی 1400-1399

  فهرست رشته محل