سال تحصیلی 1402-1401

شناسه نوشته : 32311

1400/11/10

تعداد بازدید : 26948

دفترچه های راهنمای پذیرش، منابع آزمون و مصاحبه و فهرست مدارس علمیه بهمراه زمانبندی در 15 فروردین ماه از طریق همین لینک اطلاع رسانی خواهد شد.

دفترچه های راهنمای پذیرش، منابع آزمون و مصاحبه و فهرست مدارس علمیه بهمراه زمانبندی 15 فروردین ماه از طریق همین لینک اطلاع رسانی خواهد شد.

    سال تحصیلی 1403-1402

    رشته محل های سال تحصیلی 1403-1402