دفترچه های پذیرش سال تحصیلی 1401-1400

شناسه نوشته : 29289

1399/11/14

تعداد بازدید : 96311

داوطلبان می توانند برای اطلاع از شرایط پذیرش، منابع آزمون کتبی و زمان آزمون، دفترچه راهنمای ثبت نام را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

    سال تحصیلی 1402-1401

    رشته محل های سال تحصیلی 1402-1401