دفترچه های پذیرش سال تحصیلی 1400-1399

شناسه نوشته : 27591

1398/12/04

تعداد بازدید : 69413

داوطلبان می توانند برای اطلاع از شرایط پذیرش، منابع آزمون کتبی و زمان آزمون، دفترچه راهنمای ثبت نام را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

 

دفترچه های راهنما مربوط به مدارس علمیه سراسر کشور به جز استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی می باشد.

دفترچه بازپذیری مقطع عمومی

دفترچه مقطع عمومی(سطح2) ویژه دارندگان مدرک سیکل یا پایه هشتم

دفترچه مقطع عمومی(سطح2) ویژه دارندگان مدرک دیپلم و بالاتر

دفترچه مقطع عالی(سطح3)

دفترچه مقطع تخصصی(سطح4)

    سال تحصیلی 1400-1399

    فهرست رشته محل