ثبت نام مقطع تخصصی - سطح چهار

شناسه نوشته : 23831

1396/11/03

تعداد بازدید : 7115

قابل توجه داوطلبان محترم:

1- مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنمای پذیرش قبل از ثبت نام به تمامی داوطلبان توصیه می شود؛

2- ثبت نام و خرید کارت از طریق وبگاه مرکز  و مدارس علمیه سطح چهار انجام می شود و هزینه خرید هر کارت برابر با 400،000 ریال است.

............................................ مراحل ثبت نام ................................................

مــرحــلـه اول: دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش

مــرحـلـه دوم: فهرست مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی

مرحـله سـوم: خرید و پیگیری کارت ثبت نام

مرحله چهارم: ثبت نامویرایش اطلاعات

    دفترچه راهنمای پذیرش

    فهرست مدارس