ظرفیت پذیرش حوزه های علمیه خواهران در سطوح 2، 3 و 4 سال تحصیلی جدید

شناسه خبر : 105604

1400/01/19

تعداد بازدید : 6140

ظرفیت پذیرش حوزه های علمیه خواهران در سطوح 2، 3 و 4 سال تحصیلی جدید
رئیس اداره سنجش و پذیرش عمومی حوزه های علمیه خواهران ظرفیت پذیرش حوزه های علمیه خواهران در سطوح 2، 3 و 4 سال تحصیلی جدید 1401 ـ 1400 را تشریح کرد.

خانم زهره تمیزکار با اشاره به ظرفیت پذیرش سطوح 2،3 و 4 در مدارس علمیه خواهران، اظهار داشت: مجموع ظرفیت پذیرش در این مقاطع به صورت حضوری و غیرحضوری بیش از 15 هزار نفر است.

وی با بیان این که در سال تحصیلی 1401- 1400 تعداد 419 مدرسه علمیه در مقطع عمومی(سطح2 ـ کارشناسی) ویژه دارندگان مدرک دیپلم و بالاتر با ظرفیت بیش از 10000 نفر و دارندگان مدرک اتمام پایه هشتم با ظرفیت 2000 نفر پذیرش دارند، افزود: شیوه تحصیلی در مقطع عمومی صرفا بصورت حضوری است.

رئیس اداره سنجش و پذیرش عمومی حوزه های علمیه خواهران ادامه داد:پذیرش مقطع عالی(سطح3 ـ کارشناسی ارشد) نیز در مجموع حدود 2500 نفر در سال تحصیلی 1401-1400 در 69 مؤسسه آموزش عالی خواهد بود.

وی بیان داشت: این ظرفیت در مقطع سطح 3 به تفکیک شیوه های تحصیلی حضوری بیش از 2200 نفر، نیمه حضوری 200 نفر و در دوره های غیرحضوری بدون محدودیت است.

خانم تمیزکار همچنین به پذیرش مقطع تخصصی(سطح4 ـ دکتری) اشاره کرد و گفت: پذیرش در این مقطع صرفا به شیوه حضوری و با ظرفیت 357 نفر در 11 استان کشور و در 18 مؤسسه آموزش عالی خواهد بود.

    سال تحصیلی 1400-1399

    فهرست مدارس علمیه