قابل توجه داوطلبان ورودی سطح چهار

شناسه خبر : 94717

1399/05/26

تعداد بازدید : 1279

قابل توجه داوطلبان ورودی سطح چهار
نتایج آزمون ورودی داوطلبان سطح چهار در هفته اول شهریور ماه اعلام خواهد شد.

 نتایج آزمون ورودی داوطلبان سطح چهار در هفته اول شهریور ماه اعلام خواهد شد.

همچنین مصاحبه داوطلبان پذیرفته شده در هفته دوم و سوم شهریور به صورت متمرکز در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

با عنایت به تسهیل در امر مصاحبه ، منابعی که محور انجام مصاحبه می باشند در پیوست به صورت رنگی مشخص شده است.
تذکر:
1. محور بودن منابع مشخص شده به این معنا نیست که از کتاب های دیگری که در آزمون کتبی بوده اند سوال نمی شود ولیکن تمرکز اصلی اساتید بر کتاب های مشخص شده می باشد.
2. با توجه به این که نیم ساعت قبل از مصاحبه متنی برای داوطلب توسط اساتید مشخص می شود تا با آمادگی بهتر نسبت به انجام مصاحبه اقدام نمایند ، داوطلبان گرامی کتاب های مورد نظر را همراه خود داشته باشند.

برای دریافت منابع مصاحبه سطح چهار کلیک کنید

    سال تحصیلی 1400-1399

    فهرست مدارس علمیه