قابل توجه داوطلبان گرامی مقطع عمومی

شناسه خبر : 43464

1396/02/31

تعداد بازدید : 6376

قابل توجه داوطلبان گرامی مقطع عمومی
نحوه سنجش علمی داوطلبان ورود به مقطع عمومی(سطح دو)

پذیرش داوطلبان ورود به مقطع عمومی(سطح دو)، بدون آزمون کتبی است. سوابق تحصیلی داوطلبان(معدل کل) به عنوان معیار سنجش سطح علمی بوده و برای هر یک از رشته های تحصیلی داوطلبان با  مدرک دیپلم، ضریب خاصی درنظر گرفته شده است. افراد از بالاترین امتیاز به میزان دو تا سه برابر ظرفیت مدرسه علمیه، برای مصاحبه معرفی شده اند. در صورت اعتراض به نتیجه قبولی در مرحله اول، داوطلبان می تواند با مراجعه به وبگاه http://paziresh.whc.ir/ و ورود کد رهگیری در صفحه شخصی، اعتراض خود را ارسال نمایند.