سطح چهار - دکتری

شناسه نوشته : 9668

1392/12/16

تعداد بازدید : 1299

ثبت نام داوطلبان تحصیل در مقطع سطح چهار حوزه علمیه خواهران در دو رشته فقه و اصول (گرایش فقه خانواده) و تفسیر و علوم قرآنی (گرایش تفسیر تطبیقی) از 16 فروردین 93 در استان های قم، تهران و اصفهان آغاز می شود.
 
 
 

    دفترچه راهنمای پذیرش

    فهرست مدارس