کلام اسلامی با گرایش مذاهب اسلامی

شناسه نوشته : 23786

1396/10/30

تعداد بازدید : 267

تعريف

طلاب خواهر در این رشته ضمن شناخت تاریخ، اندیشه و عقاید فرق و مذاهب اسلامی و مبانی اعتقادی تشیع، مهارتهای لازم جهت تبلیغ، دفاع از کیان تشیع، ارتباط با اندیشمندان و پیروان سایر مذاهب اسلامی، پاسخگویی به نیازهای مربوط، تدریس و تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی مسائل مربوط به مذاهب اسلامی را به دست آورده و در پایان موفق به دریافت دانشنامه این رشته میشوند. 
 

اهداف

  1. شناخت استدلالی عقاید شیعه و دفاع از آن و پاسخگویی به پرسشها و شبهات؛
  2. توسعه و تعمیق شناخت نسبت به مسائل ولایت و امامت، بر مبنای ادله عقلی و نقلی؛
  3. تبلیغ و ترویج معارف و فرهنگ اهلبیتعلیهم اسلام با توجه به زمینههای فکری سایر مذاهب؛
  4. پرورش نیروهای توانمند جهت تصدی مدیریتهای فرهنگی و دینی مناطق چند مذهبی؛
  5. تقویت توان مناظره و ارتباط با علما و اندیشمندان سایر مذاهب اسلامی؛
  6. افزایش توان تحقیق در حدّ تحلیل و بررسی تطبیقی؛
  7. شناخت منابع کلامی، فقهی، حدیثی، تفسیری و تاریخی مذاهب اسلامی و ایجاد توان فهم آنها؛
  8. ایجاد تدریس در سطوح پایینتر؛
  9. تربیت طلاب مستعد جهت ورود به سطوح بالاتر؛
  10. .شناخت استدلال مسائل فقهی و اصولی؛

 

عناوين دروس

دروس عمومی

فقه عمومی، اصول فقه، تجزیه و ترکیب

دروس تخصصی

اصول فقه، تاریخ کلام امامیه، تاریخ و سیره معصومین (ع)، تفسیر قرآن، جغرافیای جهان اسلام، ر جال، روش تحقیق پیشرفته، روشها و مهارتهای تبلیغ، شبهات کلامی، عربی معاصر، عقاید خاص شیعه، علم الحدیث تطبیقی، فرق انحرافی، فقه مقارن، فلسفه اسلامی، کلام مقارن، کلیات علم کلام، مبانی، قواعد و روشهای تفسیری، مدیریت فرهنگی، مذاهب فقهی اهل سنّت، معارف قرآن، مکالمه عربی (عملی)، منطق (عملی و نظری)، نظام و روحانیت در مذاهب اسلامی، نقد و مناظره

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس