کلام اسلامی با گرایش امامت

شناسه نوشته : 23785

1396/10/30

تعداد بازدید : 375

تعريف

طلاب خواهر در این رشته، مبانی و مسائل امامت و ولایت را میآموزند و توانایی پاسخگویی به نیازهای مربوط و توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و تدریس آن را پیدا میکنند و در پایان، موفق به دریافت دانشنامه این رشته میشوند.

 

اهداف

  1. توسعه و تعمیق شناخت نسبت به مبانی و مسائل کلامی بهویژه ولایت و امامت بر مبنای ادلّه عقلی و نقلی؛
  2. افزایش توان تحقیق در حدّ تحلیل و بررسی تطبیقی و زمینهسازی جهت تألیف در زمینه امامت؛
  3. شناخت و نقد دیدگاههای انحرافی، تقویت توان پاسخ گوئی به پرسشها و شبهات روز در حوزه امامت؛
  4. ایجاد توان تدریس مباحث امامت در سطوح پایینتر؛
  5. تربیت مبلّغان مسلط به معارف کلامی و مسائل امامت و ولایت؛
  6. تربیت طلاب مستعد جهت ورود به سطوح بالاتر؛
  7. معرفی و شناخت منابع مهم امامت و ایجاد توان استفاده از آن؛
  8. شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی؛

 

عناوين دروس

دروس عمومی

فقه عمومی، اصول فقه، تجزیه و ترکیب

دروس تخصصی

کلیات و تاریخ علم کلام، قواعد کلامی، کلام استدلالی، کلام مقارن، فرق و مذاهب کلامی، تفسیر قرآن، نظریههای امامت و خلافت، امامت عامه( 0فلسفه امامت)، امامت عامه( 1شؤون و مناصب امام)، امامت عامه3 (خصائص و ویژگیهای امام)، امامت امیرالمؤمنین علیهالسلام، امامت سایر ائمه علیهمالسلام، شبههشناسی امامت، مأخذشناسی امامت، اعتبارسنجی احادیث امامت، احتجاجات معصومین پیرامون امامت، متون ادبی امامت، نقش امامان شیعه علیهمالسلام در فرهنگ و تمدن اسلامی، وظایف امت نسبت به امام، تاریخ تحلیلی امامت، سیره اخلاقی معصومان علیهمالسلام، مهدویّت، نقد وهابیّت، نقد بهائیت، منابع فریقین، منطق فهم حدیث، منطق، معرفت شناسی، کارورزی تحقیق، عربی معاصر، زبان تخصصی.

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس