فقه و اصول

شناسه نوشته : 23782

1396/10/30

تعداد بازدید : 1232

تعريف

در این رشته طلاب، ضمن احراز توان علمی و ارائه پایاننامه، موفق به دریافت مدرک سطح سه (کارشناسی ارشد) میشوند. موفقیت در این دوره شرط ورود به سطح چهار و سطوح عالی این گرایش میباشد. در این گرایش امکان تحصیل در سطوح بالاتر نیز مهیا شده است.
 

اهداف

  1. تعمیق مبانی اعتقادی و ایجاد زمینه تعالی اخلاقی و معنوی؛
  2. ایجاد توان تتبع و تحقیق در زمینه فقه و اصول؛
  3. ایجاد توان تدریس در سطح دو و مقطع کارشناسی دانشگاهها؛
  4. تقویت توان تبلیغ و تألیف در زمینه احکام و معارف اسلامی؛
  5. آمادهسازی استعدادهای برتر بهمنظور ورود به مقطع بالاتر؛
  6. ایجاد توان بهرهگیری از منابع فقهی و اصولی؛

 

عناوين دروس

دروس عمومی

تفسیر قرآن (ترتیبی)، تجزیه و ترکیب، عقاید خاص شیعه

دروس تخصصی

اصول فقه، فقه الحدیث، فقه، مقدمه علم حقوق، حقوق مدنی، حقوق جزای عمومی، قواعد فقهی، عربی معاصر، تاریخ فقه و اصول، روش تحقیق عملی، کلیات علم رجال، کارورزی و همایشهای علمی

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس