تفسیر و علوم قرآنی

شناسه نوشته : 23781

1396/10/30

تعداد بازدید : 1681

تعريف

طلاب خواهر در این رشته، مبانی و روشهای مختلف تفسیر و علوم قرآن را آموخته و توان تحلیل و بررسی تطبیقی و نیز تدریس و پاسخگویی به نیازهای رایج جامعه در زمینه معارف قرآنی را پیدا میکنند و پس از احراز توان علمی، با ارائه پایاننامه، موفق به دریافت مدرک سطح سه میشوند. 
 

اهداف

  1. تعمیق مبانی اعتقادی و ایجاد زمینه تعالی اخلاقی و معنوی؛
  2. ایجاد توان قرآن پژوهی در حد تتبع (جمع آوری و نتیجه گیری) و نقد؛
  3. ایجاد توان تدریس در زمینه تفسیر و علوم قرآن، در مقطع قبلی تحصیلات حوزوی (سطح دو) و مقطع کارشناسی؛
  4. تقویت توان تبلیغ در زمینه معارف قرآنی، به صورت نوشتار و گفتار؛
  5. ایجاد توان پاسخگویی به سؤالات رایج و موردنیاز جامعه، در زمینه تفسیر و علوم قرآنی؛
  6. آماده سازی استعدادهای برتر به منظور ورود به مقاطع بالاتر؛
  7. ایجاد توان بهره گیری از متون فقهی و آشنایی با مبانی استنباط؛

عناوين دروس

دروس عمومی
فقه، اصول، تفسیر قرآن، عقاید اختصاصی شیعه

دروس تخصصی

بلاغت کاربردی، مفردات قرآن، علوم قرآن، قواعد تفسیر قرآن، قرآن و کتاب مقدس، تاریخ تفسیر و مفسران، آشنایی با مبانی و قواعد ترجمه قرآن، روشها و گرایشهای تفسیری، ترجمه و مترجمان، مبانی و مکاتب تفسیر قرآن کریم، متون عربی معاصر، تفسیر ترتیبی، زبان تخصصی، تفسیر موضوعی، روششناسی مطالعات اسلامی، کارورزی تحقیق، روش تحقیق پیشرفته

دفترچه راهنمای پذیرش

فهرست مدارس