فیلم آموزشی طریقه ثبت زمان مصاحبه توسط مدارس و مدیریت استانی

شناسه نوشته : 14450

1394/02/07

تعداد بازدید : 84545

فیلم آموزشی طریقه ثبت زمان مصاحبه توسط مدارس و مدیریت استانی
با توجه به اینکه انتخاب زمان مصاحبه توسط داوطلبان از 14 تا 24 اردیبهشت انجام خواهد شد، توجه به نکات ذیل ضروری است:
 
1- مشاهده ظرفیت تایید شده پذیرش برای هریک از دوره های (حضوری، نیمه حضوری، پاره وقت)از طریق منوی: گزارشات/ظرفیت تایید شده
2- با توجه به تعداد داوطلبان ثبت نامی و حداقل تا دو و حداکثر تا سه برابر ظرفیت تایید شده، داوطلب جهت مصاحبه به واحدهای آموزشی معرفی می شود.
3- مدیران واحدهای آموزشی با هماهنگی مدیریت استان، نسبت به تعیین زمان­ های­ مصاحبه (با توجه به تعداد داوطلبانی که معرفی می شوند) در سامانه پذیرش اقدام نمایند.
 
 
اقدامات مدیریت های استانی بعد از تعیین زمان مصاحبه توسط واحدهای آموزشی:
1- بررسی زمان پیش نهادی واحدهای آموزشی
2- تایید زمان پیش نهادی یا ارجاع به واحدهای آموزشی جهت اصلاح زمان مصاحبه
3- فقط زمان هایی که توسط مدیریت استان تایید شده باشد برای داوطلبان قابل مشاهده و انتخاب می باشد.
4- زمان های تایید شده به هیچ وجه قابل ویرایش و حذف نمی باشند.

    دفترچه راهنمای پذیرش

    فهرست مدارس