نمايش منو
نمايش اخبار
کد مطلب: 11311 تعداد بازدید: ۵۷۰

راهنمای ثبت نام

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۳
با توجه به تغییرات ایجاد شده در فرآیند ثبت نام نهایی داوطلبان و نحوه تکمیل ظرفیت مدارس، مطالعه راهنمای ثبت نام الزامی است.