فهرست مدارس علمیه سال تحصیلی 1402-1401

شناسه نوشته : 32312

1400/11/10

تعداد بازدید : 50320

فهرست مدارس علمیه مقطع عمومی(سطح2) و رشته محل های مقاطع تکمیلی(سطح3 و 4) از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشد.

حوزه های علمیه استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی مستقل بوده و زیر مجموعه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران نمی باشد و داوطلبان متقاضی مقطع عمومی(سطح2) ساکن استان های مذکور از خرید کارت ثبت نام و نام نویسی خودداری کنند.

ضمنا داوطلبان ساکن این سه استان (دارای مدرک سطح 2 ) می توانند نسبت به ثبت نام در مقطع عالی(سطح3) فقط به شیوه غیر حضوری اقدام نمایند.

 

فهرست مدارس علمیه مقطع عمومی(سطح2)

فهرست مدارس علمیه مقطع عالی(سطح3)

فهرست رشته محل های مقطع تخصصی(سح4)

    سال تحصیلی 1402-1401

    رشته محل های سال تحصیلی 1402-1401