دفترچه های پذیرش سال تحصیلی 1402-1401

شناسه نوشته : 32310

1400/11/10

تعداد بازدید : 101694

داوطلبان می توانند برای اطلاع از شرایط پذیرش، منابع آزمون کتبی و زمان بندی مراحل پذیرش، دفترچه راهنمای ثبت نام مقطع تحصیلی مربوطه را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

 

    سال تحصیلی 1402-1401

    رشته محل های سال تحصیلی 1402-1401