نمونه سوالات آزمون ورودی سطح سه و چهار

شناسه نوشته : 20882

1396/01/20

تعداد بازدید : 6882

نمونه سوالات آزمون ورودی سطح سه و چهار
دریافت نمونه سوالات آزمون ورودی سطح سه و چهار

با توجه به تقاضا ی داوطلبان محترم سوالات  آزمون سطح 3 و4 که در سال گذشته برگزار گردید جهت آشنایی دواطلبین گرامی در اختیار قرار می گیرد.
قابل ذکراست که،نمونه سوالات بار گذاری شده تنها جهت آشنایی با سوالات دوره قبل بوده و آزمون  با توجه به برخی تغییرات صورت گرفته در منابع آزمون ، از منابع تعریف شده در دفترچه های سطح 3 و4 برگزار خواهد شد.دریافت نمونه سوالات آزمون ورودی سطح سه

.............................................................................................................
دریافت نمونه سوالات آزمون ورودی سطح چهار - رشته تفسیر و علوم قرآن

دریافت نمونه سوالات آزمون ورودی سطح چهار - رشته فقه و اصول

    فهرست مدارس

    دفترچه راهنمای پذیرش